Home | Contact | Algemene Leveringsvoorwaarden 
1. Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Driehoekbuitenreclame: Driehoekbuitenreclame Benelux B.V. te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant, onder inschrijfnummer 18044724; - opdrachtgever: degene die krachtens de met Driehoekbuitenreclame gesloten overeenkomst objecten gebruikt voor reclame-uitingen; - reclame-uiting: vorm en inhoud van de communicatie.

Lees hier verder
Home | Contact | Algemene Leveringsvoorwaarden